The first national symposium: Security management – emergency situations and violence in educational institutions of the Republic of Serbia

13th of February 2023

The Institute for National and International Security INIS in cooperation with partners announces

“The first national symposium: Security management – emergency situations and violence in educational institutions of the Republic of Serbia”

It is our great honor and pleasure to announce that the “First National Symposium on Security Management – Emergency Situations and Violence in Educational Institutions of the Republic of Serbia” will be held in Belgrade, organized by the Institute for National and International Security (INIS) and the Serbian Association of Physical Education Teachers. of Education and Sports (SSPFVS), under the auspices of the Institute for the Improvement of Education and Training of the Republic of Serbia (ZUOV). The symposium will be held in the premises of the Institute for National and International Security in Belgrade on February 13, 2023, starting at 10:30 a.m.
We take this opportunity to invite you to attend the symposium, it would be a great honor and privilege for you to accept our invitation.
 
 
Your INIS
Институт за националну и међународну безбедност ИНИС у сарадњи са партнерима најављује 

Први национални симпозијум: Управљање безбедношћу – ванредне ситуације и насиље у образовно-васпитним институцијама Републике Србије

Велика нам је част и задовољство да најавимо да ће се у Београду одржати “Први национални симпозијум на тему управљање безбедношћу-ванредне ситуације и насиље у образовно-васпитним институтцијама Републике Србије”, у организацији Института за националну и међународну безбедност (ИНИС) и Српског савеза професора физичког васпитања и спорта (ССПФВС), под поткровитељством Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије (ЗУОВ). Симпозијум ће се реализовати у просторијама Института за националну и међународну безбедност у Београду , 13 фебруара 2023. године са почетком у 10.30 часова.
Користимо прилику да Вас позовемо да присуствујете симпозијуму, била би нам велика част и привилегија да прихватите наш позив.
 
 
Ваш ИНИС